Najbardziej satysfakcjonujące jest dla nas zadowolenie oraz uznanie naszych Kursantów,
którzy kontynuują naukę języka na kolejnych poziomach zaawansowania,
a co najważniejsze polecają nasze usługi innym.Szkolenia językowe w Szkole języka angielskiego PERFECT charakteryzuje:

 - Wysoka jakość w oparciu o autorskie programy nauczania

 -  Monitoring postępów w nauce

 - Opieka metodyczna

 - Przyjazna atmosfera

 - Pracujemy w małych grupach, oraz prowadzimy zajęcia indywidualnie z lektorem celem

    osiągnięcia maksymalnych efektów w nauce języka

 - Skutecznie rozwijamy wszystkie aspekty językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu

   i mówienie oraz wszystkie aspekty językowe: gramatykę, słownictwo, wymowę

 - Używamy na lekcjach takich materiałów jak: nagrania audio i video, artykuły z gazet i Internetu,

   których poziom jest odpowiednio dobrany do poziomu grupy

 - Od początku uczymy rzeczy praktycznych, które uczeń będzie mógł wykorzystać

    w życiu codziennym

 – począwszy od prostych, ale potrzebnych rzeczy czyli jak poradzić sobie samemu w obcym

    mieście (jak zamówić obiad w restauracji, kupić bilet, czy zapytać o drogę), poprzez ćwiczenie

    swobodnej rozmowy towarzyskiej, do tego, jak napisać CV czy list motywacyjny

 - Na zajęciach język polski może zabrzmieć tylko w wyjątkowych sytuacjach. Native speakers

    to podstawa w nauce języka

 - Gramatyka zawsze podparta jest funkcjami komunikacyjnymi

 – ma ułatwić płynne mówienie

 - W przypadku grup egzaminacyjnych, analizujemy testy z poprzednich lat, co pozwala uczniom

   oswoić się z formą egzaminu, a większość ćwiczeń opracowywanych na zajęciach ma podobną

   formę do zadań egzaminacyjnych.W nauczaniu języka angielskiego stosujemy unikalne rozwiązania dydaktyczne przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowszych technologii
TABLICE INTERAKTYWNE


KOMPUTERYPROJEKTORY


INTERNETSpecjalistyczne oprogramowanie i aplikacje dedykowane
do tablic interaktywnych.
Nowoczesne pomoce naukowe są bardzo ważnymi atrybutami obecnej edukacji. Dzięki nim lekcje są wiele ciekawsze i jeszcze bardziej efektywne, ponieważ praca z dużym, kolorowym obrazem ułatwia zapamiętywanie słownictwa, gramatyki oraz angażuje do aktywnego udziału w lekcji wypełnionej praktycznymi ćwiczeniami, grami i zabawami językowymi, dzięki czemu dzieci chętnie się angażują w zajęcia i coraz swobodniej komunikują się w języku angielskim.

Copyright ©2018 Szkoła Języka Angielskiego PERFECT Daria Walczyńska, All Rights Reserved.